Официална церемония в Плевен за връчване на годишните награди за журналистика "СЕВЕРНО ЕХО - 2019".

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Община Плевен, Дружество на журналистите в Плевен към СБЖ 
Описание:

В пресклуба на БТА в Плевен на 18 декември - СРЯДА -  от 18.00 часа ще се състои традиционната официална церемония за връчване на годишните награди за журналистика "Северно ехо - 2019". Наградите са учредени от Община Плевен и от Дружеството на Съюза на българските журналисти в Плевен.