Учредяване на Национална гражданска инициатива за реформа в адвокатурата „Адвокати за свободна България”.

Начало:
 
Край:
 
Описание:

Участници: адв. Владислав Янев, адв. Владимир Шейтанов, адв. Светла Миланова, адв. Пламен Велчев, адв. Светлозар Николов и други адвокати, граждански организации, граждани.