Заключителна пресконференция по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Министерството на правосъдието 
Описание:

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Ще бъдат представени целите и очакваните резултати по проекта и по-конкретно  изпълнението на дейностите по внедряване на Системата за електронно наблюдение на правонарушители.

Регистрацията на участниците ще започне в 10.30 часа.