Как имиграцията и упадъкът на образованието погубват Германия - какво ни казва Тило Сарацин в българското издание на своя политически бестселър "Илюзии"?

Начало:
 
Край:
 
Описание:

Участници: проф. д.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски"; доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС; д-р Пламен Димитров - Българско геополитическо дружество.