Пресконференция по проекти "Общество за правосъдие" и "Форум за приложна демокрация"

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Алианс за регионално сътрудничество и развитие - Хасково 
Описание:

Пресконференция по проекти "Общество за правосъдие" и "Форум за приложна демокрация", финансирани по ОП "Добро управление"