Как обществените поръчки съсипват градската среда.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Камарата на архитектите в България /КАБ/ 
Описание:

Участници: арх. Борислав Игнатов - председател на КАБ, арх. Петкана Бакалова - зам.-председател на КАБ, арх. Петър Киряков, арх. Юлия Железова, арх. Владимир Милков и арх. Емил Жечев – членове на УС на КАБ.