Пресконференция на адвокат Недко Ганев на тема: Доклад на временната комисия за състоянието на общинските жилища в Община Стара Загора.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
адвокат Недко Ганев 
Описание:

Пресконференция на адвокат Недко Ганев на тема: Доклад на временната комисия за състоянието на общинските жилища в Община Стара Загора.