Представяне на съвместен проект между два института на БАН и Медицинския университет във Варна

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
БАН и Медицински университет - Варна 
Описание:

Съвместен проект между Института по роботика, Института по математика към БАН и Медицински университет - Варна.ще бъдат представени два научни проекта, разработени от Института по роботика и Иниститута по математика към БАН в партньорство с Медицинския университет във Варна. Проектите обхващат нови математически методи за анализ на кардиологични данни и нови технологии, свързани с функционалността на хора със зрителен дефицит.