Пресконференция и информационна среща на РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Регионален бизнес център - Плевен 
Описание:

В пресклуба на БТА в Плевен на 13 ноември /ВТОРНИК/ от 14.00 часа организира информационна срещаи пресконференция екипът на Сдружение "Регионален бизнес център" в Плевен. Поводът е представяне на проекта "Подадена ръка за успешна реализация - 2".  Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020),  Министерство на младежта и спорта.  След информационната среща ще бъде представен и най-новият проект, по който работи Сдружението "Регионален бизнес център" в Плевен - „Подобряване на жилищните условия чрез предоставяне на безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”