Представяне на дейността на ИДЕС и на позицията на Института по важни за икономическото развитие на България теми

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 
Описание:
  • Предизвикателствата пред финансовото отчитане в България от гледна точка на недостатъчната прозрачност и отговорност на частния бизнес пред обществото.
  • Назряващата необходимост от професионален орган за счетоводни стандарти и счетоводно законодателство.
  • Праговете за задължителен одит и сегашната правна рамка.
  • Състоянието на реформата в отчитането на публичния (бюджетен) сектор.

 

Участници: Васко Райчев – председател на УС на ИДЕС; Валя Йорданова – зам.- председател на УС на ИДЕС; Велин Филипов – зам.- председател на УС на ИДЕС; Илия Илиев – член на УС на ИДЕС.