Медицински университет - Плевен - проект - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ - представяне.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Медицински университет - Плевен 
Описание:

Откриваща пресконференция на 25.09.2018 г., вторник, в 12.30 ч в Пресклуб БТА – Плевен с представители на национални и регионални медии за представяне на проекта  "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен),

Участницив пресконференцията:

-          Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.– Ректор на Медицински университет - Плевен

-          Проф. Тодорка Костадинова - Зам.-ректор по международно сътрудничествона Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

-          Акад.Чавдар Руменин–Директор на Института по роботика към БАН

-          Проф.д-р Сия Лозанова–Зам.-директор по евроинтеграция, международно сътрудничество, научноизследователска и изобретателска дейност на Института по роботика към БАН