Пресконференция на Инциативен комитет и Федерацията за защита на потребителите

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Инициативен комитет 
Описание:

Пресконференция на Инициативен комитет и Федерацията на потребителите свързани с инициатива по проблемите на водоснабдяването на Хасково