WWF представя анализ на незаконния дърводобив в България

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
WWF България 
Описание:

Анализът обхваща периода 2013 - 2017 г. и показва както обемите на незаконния дърводобив, така и мерките по контрол в горските територии.

 

Освен експерти на международната природозащитна организация WWF, в представянето ще се включат и представители на Асоциацията на парковете в България, Българска фондация «Биоразнообразие» и Българското дружество за защита на птиците.

Поканени са представители на държавната власт и на горските предприятия, учени с експертиза в областта на горския сектор и представители на най-големите дървопреработвателни предприятия, които ще имат възможност да обсъдят и доразвият предложенията за ограничаване на незаконния дърводобив.

 

Участници: Добромир Добринов и Нели Дончева – WWF БългарияТома Белев - Асоциация на парковете в България; представители на БДЗП,  БФБ и др.