Пресконференция на Инициативен комитет и Федерация за защита на потребителите

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Инциативен комитет и Федерация за защита на потребителите 
Описание:

Пресконференция на Инициативен комитет и Федерация за защита на потребителите на тема "Алтернативи пред водоснабдяването в Хасково"