Представяне на проект “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България ”, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Видинска търговско – промишлена палата 
Описание:

Представяне  проект  “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на Румъния и България ”,  финансиран по  Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Водещ партньор по проекта е Румънската Асоциация за Електронна и Софтуерна Индустрия – клон Олтения, град Крайова, от румънска страна партнира Асоциация строителен клъстер Олтения, град Крайова, от българска страна партнират Видинска търговско – промишлена палата и  Национален център за информационно обслужване - Плевен. Целта на проекта е да спомогне за  увеличаване на заетостта и подобряване на икономиката в трансграничния регион чрез инициативи, които активират трудовата мобилност в региона.