Ново международно изследване на WWF: Национален парк Пирин може да осигурява поминък без необходимост от застрояване и сечи.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Природозащитната организация WWF-България 
Описание:

Участници: Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF-България; Катерина Раковска, Константин Иванов, Добромир Добринов, Владимир Иванов - WWF-България, както и един от авторите на доклада.