Иновативна българска технология преобразява съдебната система чрез гласов софтуер. Начало на изпълнението на проекта "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в българския съд".

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Национална асоциация „Правна инициатива за отворено управление” 
Описание:

Промяната в съдебната система става факт. Скоро изцяло нов софтуер ще започне да изготвя протоколите от съдебните заседания. Уникалната технология ще позволи гласът да се трансформира в думи и изречения и в края на съдебното заседание протоколът ще бъде готов. Секретарите на съдебните състави ще коригират грешките в момента на превръщането на гласа в думи, вместо през цялото време да пишат, докато страните пледират в залата. Така работата им при изготвянето на протоколите ще бъде улеснена. Същевременно тази българска иновация, която се разработва в момента,  ще създаде надеждност на процеса, тъй като човешкият фактор няма да е решаващ и ще се избегне субективно отразяване на фактите.

 

Участници: адвокат Ева Радева – ръководител на проекта, адвокат Елена Стоилова – правен експерт, Стефан Атанасов - адвокат по наказателно право, и Чавдар Джамбазов - софтуерен експерт.