Пресконференция по проект „Младежки доброволци - за еко образование“, дог. № 25-00-1/30.06.2017г. по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ 
Описание:

Фондация „ЕкоЦентрик“ и  Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“  ще представят резултатите по проект „Младежки доброволци - за еко образование“, дог. № 25-00-1/30.06.2017г. по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта заедно с включените в него младежи. Ръководителят на проекта Христина Банчева-Преславска от фондация "ЕкоЦентрик" ще направи презентация на резутатите и следващите стъпки. Ще бъдат представени изпълнените по проекта кампании "Видрите в час", "На лов за приключения" и ще бъдат наградени победителите в кампанията "Най-зелен клас в община Враца".