10-и юбилеен Балкански конгрес по микробиология /16 – 18 ноември 2017 г., Парк хотел «Москва», София/

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Българското микробиологично дружество и Организационен комитет 
Описание:

В конгреса ще участват над 400 учени от всички клонове на микробиологията (медицинска, ветеринарна, растителна и промишлена микробиология,  вирусология, инфекциозна имунология и паразитология) от Балканските страни, както и водещи учени от САЩ и редица европейски страни.

 

Основни теми:

  • актуални въпроси на съвременната микробиология и постиженията на учените от Балканския регион през последнитe две години;
  • човешкото здраве, екологията и важните за икономиката проблеми на селското стопанство и индустрията;
  • разработването на нови антимикробни средства, разрастващата се резистентност към антибиотици, вътреболничните инфекции, микробиологията на храните, микробните биотехнологии, пробиотиците, преобладаващите в региона вирусни инфекции и други;
  • създаване на Балканска микробиологична мрежа и разработване на съвместни изследователски проекти.
  • организиране на курсове за млади учени по най-модерните методи в микробиологията.

 

Участници: акад. Ангел Гълъбов д.м.н., - председател на Българското микробиологично дружество и председател на Организационния комитет; чл.-кор. Христо Найденски, д.в.м.н.; доц. д-р Галина Сачанска.