Първите 3 месеца на кабинета и парламента – разруха за българската природа и заглушаване на гражданското общество.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Коалиция от неправителствени организации и групи "За да остане природа в България" 
Описание:

Сред засегнатите теми ще бъдат готвените промени в Административно-процесуалния кодекс, Закона за опазване на околната среда и Закона за концесиите, устройствените планове на Приморско и Сапарева баня, проекта за нов план за управление на Национален парк Пирин, опасните идеи за
управление и мониторинг на европейската екологична мрежа
Натура 2000 и на Оперативна програма Околна среда”.

Участници: Тома Белев - Асоциация на парковете в България, Андрей Ралев - Сдружение за дива природа Балкани”, Катерина Раковска – WWF, и други.