Представяне на резултатите и изпълнените дейности по проект "Капитал с кауза"

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Фондация „SOS Предприемачи” 
Описание:

Проектът бе насочен и към въвеждане и популяризиране на европейски практики, които да допринесат за повишаване качеството на живот в града, особено за социално онеправданите и социално слаби лица, на които социалните предприятия оказват значима помощ и подкрепа във всеки един аспект на техния живот.

 

Участници: Веселина Купенова - председател на фондацията и ръководител на проекта; Петя Илиева - комуникационна политика и връзка с медиите.