Защо София не може да бъде европейска столица на културата през 2019 година?

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Сдружение «Сердика Сакра», «Граждани за София» 
Описание:

    В София безвъзвратно са унищожени повече от 5000 кв.м. автентична археологическа тъкан от историко-археологическия резерват „Сердика-Средец”, а останалите 2000 кв.м. се обричат на забвение, предвидени за паркинг и никому ненужни „прояви” и „мероприятия”.
    Участниците в реализацията на „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” и институциите на България отказват да спрат незаконно извършваното строителство, което унищожава културно-историческото наследство.
    Липсата на своевременни и адекватни мерки за запазване културно-историческата идентичност на древния град налага намесата на Европейските институции.

 

Участници: Сдружение «Сердика Сакра», «Граждани за София», Магдалина Станчева, арх. Христо Генчев, проф. Пламен Вълчев и други.