Отказът на МОСВ да допусне на среща на Висшия екологичен експертен съвет, който одобри проекта за златодобив на Крумовград на «Дънди Прешъс Метълс», ключови заинтересовани лица и членове на съвета от неправителствения сектор.

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Природозащитни организации 
Описание:

Участници: представители на ЕС "За Земята", Фондация «Блулинк», Сдружение за дивата природа «Балкани», Екообщност, «Живот за Крумовград», РЕЦ и Коалиция "България без цианиди".