Инвест Банк

Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб на БТА - Плевен
Областен съюз на земеделските кооперации в Плевен

ТЕМА: Предизвикателствата пред земеделските производители в област Плевен през Новата 2017 година. УЧАСТНИЦИ: Представители на земеделски кооперации, експерти, ръководството на Областния съюз на кооперациите в Плевенско. Пресклуб на БТА - Плевен
Инспекция по труда, Бюро по труда и Социално подпомагане - Плевен

ТЕМА: Резултати от дейноостта на регионалните ведомства за 2016 година. УЧАСТВАТ: Пепа Каракашева - временно изпълняващ длъжността директор на Бюро по труда - Плевен, Борис Петков - директор на Областната инспекция по труда - Плевен, Рени Караиванова - директор на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" - Плевен.Пресклуб на БТА - Плевен
Общински съвет - Плевен

ТЕМАТА: Информация и коментари на най-важните решения, взети на сесията на Общинския съвет в Плевен на 26 януари т.г. УЧАСТВА: председателят на Общинския съвет Мартин Митев - общински съветник от ПП ГЕРБ.