Инвест Банк

Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Сдружението на българските зъболекари (СБЗ)

Участници: д-р Анатоли Кънев - председател на СБЗ, акад. Николай Попов, д-р Елена Василева, д-р Борислава Златева, д-р Любка Йорданова, д-р Владимир Ашиков и д-р Стоимен Узунов.Пресклуб на БТА - Плевен
Сдружение "Учебна работилница Европа" - Плевен

ТЕМАТА: Европейски проект, който цели превенция  от порнографски материали в Интернет и секстинга. Финансирането на проекта е по програма "Еразъм плюс". Той се изпълнява съвместно от България и Германия и в още шест европейски страни. УЧАСТНИЦИ: Пенка Спасова и Иванка Ватева -  модератори, които ще представят проекта от  българска страна. Ще участват и директорите на професионални гимназии Невена Арабаджиева и Малинка Маринова, представители на Сдружение "Малки стъпки" Валерия  Симова - психолог, и Димитър Грънчаров - социолог.Национален пресклуб БТА
Националният център за безопасен интернет и Факултетът по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“

  • Ползване, поведение и умения в онлайн среда на най-малките потребители на новите технологии. 
  • Кои са най-рисковите моменти при ползването на интернет от най-малките?
  • Каква е ролята на родителите и каква е ролята на учителите в днешния дигитален свят?
  • Данни за нагласите на студентите за поведението и рисковете за малките деца в интернет.


Пресклуб Велико Търново
НВУ "Васил Левски"