Инвест Банк

Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Комисията за защита на потребителите (КЗП)

Участници: Димитър Маргаритов – председател на КЗП, Константин Арабаджиев – член на КЗП, Константин Райков – член на КЗП, Игнат Арсенов – директор на Европейския потребителски център, експерти на КЗП.  Национален пресклуб БТА
Фондация „Център Надя” в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори

Главна цел на проекта беше намаляване на негативните последици от това явление в ромските общности чрез превенция на домашното насилие и провеждане на информационни събития. Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм.

 

Участници: д-р Росанка Венелинова - изпълнителен директор на Фондация „Център Надя”, Десислава Илиева - психолог, Стоила Бонгалова – социолог, Огнян Каменов - представител на Националната мрежа на здравните медиатори.