Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Фондация "Малките стъпки", Училищното настоятелство към 35-то СЕУ "Добри Войников" и Проект "Зелена София".

Възможно ли е учениците да бъдат граждански активни докато са в карантина? Как промениха средата около тях по техни идеи?

Представяне на резултатите от Програма за гражданско образование и детско участие, приложена в часа на класа при дистанционно обучение.

Участници: Люба Батембергска - фондация "Малките стъпки"; Диляна Гюрова Кюпелийски - Училищно настоятелство към 35-то СЕУ "Добри Войников"; Антония Шаламанова, проект "Зелена София".


Уважаеми колеги и гости,

С цел спазване на всички изисквания, свързани с извънредната епидемична обстановка, в сградата на БТА и в залата за пресконференции е необходимо да носите защитни маски. При влизане в БТА, както и пред самата зала са поставени и средства за дезинфекциране. В изпълнение на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, в Пресклуба ще бъдат допускани не повече от 30 човека. Създадени са условия участниците в пресконференцията и журналистите да спазват необходимата физическа дистанция. Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА – www.bta.bg/bg/pressclub