Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ)

Реформацията е обществено-религиозно движение в Западна Европа, което довежда до обособяването на протестантството като отделно направление на християнството с около 1 милиард последователи към днешна дата. За нейни хронологично граница се приема 1517 година, когато Мартин Лутер обявява своите 95 тезиса. Официално денят на реформацията се празнува на 31 октомври.
Във връзка с 500 години от Реформацията, октомври и ноември 2017 г. са обявени за честване на юбилея.
 

Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България е сдружение с идеална цел, обединяващо евангелско-протестантските църкви в България. ОЕЦ има религиозно-просветна и административно-координаторска дейност, като работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между протестантството като трето по численост вероизповедание в страната с обществото и държавата.

 

Участници: пастор Румен Борджиев – председател на ОЕЦ; Влади Райчинов  – зам.-председател на ОЕЦ; пастор Любо Петков – член на УС на ОЕЦ; пастор Момчил Петров.Национален пресклуб БТА
ИК „Новата цивилизация“

Книгата ще представят авторът  Евгений Сачев -  професор по културно наследство и национална сигурност, доктор на икономическите науки, доктор по социология, и Атанас Панчев - директор на ИК „Новата цивилизация“, магистър по културно-историческо наследство и магистър по право.

 

Българите са в основата на човешката цивилизация“ е сполучлив опит за разкриване на истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура. За първи път на едно място са представени толкова много факти в систематизиран и увлекателен социално-исторически коментар, които разкриват нашата история като неделима част още от възникването на човешката цивилизация.

Книгата убедително доказва, че: ние, българите, сме основали най-ранната държава не само в Европа; ние, българите, сме създатели на най-ранните писмени системи в света; ние, българите, сме сътворили архетиповете на първите монотеистични и културни системи; ние, българите, от всички народи през хилядолетията, сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име; ние, българите, първи от всички народи, сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достойнствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде – „Първите“. Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки достоен българин.”   

 

От издателството
Пресклуб на БТА - Велико Търново
Общински съвет на Отечествения съюзПресклуб на БТА - Велико ТърновоПресклуб на БТА - Плевен
Общински съвет - Плевен

ТЕМАТА: Актуални решения на Общинския съвет в Плевен от сесията на 26 октомври - информация и коментари на най-важните от тях. УЧАСТИЕ: Председателят на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев - общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ.