Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Бюро „Радецки”Пресклуб на БТА в Кюстендил
Адв. Димитър Деков - управител и член на УС на Сдружение за правна помощ на потребителите - гр. Пловдив и адв. Любомир Атанасов - представител на Сдружението за Кюстендил

Сдружение за правна помощ на потребителите - гр. Пловдив ще представи на пресконференция в пресклуба на БТА в Кюстендил откриването на приемен офис на Сдружението в Кюстендил. Дейността на сдружението е свързано с проблемите на гражданите, които са потърпевши от монополни дружества, банки и небанкови финансови институции. Дейността му е свързана и с защита на други права на гражданите.