Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб Видин
„Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“

Представяне на проект Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор по изпълнението на проекта е „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана, партньори са „Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.  Пресклуб Видин
„Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“

Представяне на проект Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор по изпълнението на проекта е „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана, партньори са „Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.  Пресклуб на БТА - Плевен
Областно ръководство на ПП АБВ - Плевен

В пресклуба на БТА в Плевен на 17 юни - ПОНЕДЕЛНИК - от 11.00 часа, ще даде пресконференция политическа партия АБВ с участието на Румен Петков и Цветан Антов. Ще участват членове на областното и общинско ръководство на партията в Плевен.Национален пресклуб БТА
проф. д.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" и ЮЗУ "Неофит Рилски"

Десантът в Нормандия и откриването на втори фронт в Европа.Пресклуб на БТА - Плевен
Агенция за модели на Георги Ангелов - Плевен

В пресклуба на БТА в Плевен ще даде пресконференция на 18 юни - ВТОРНИК - от 11.00 часа, Георги Ангелов - постановчик на традиционния Парад на модата "Плевен - лято - 2019". В престижния моден форум ще участват 18 млади и утвърдени дизайнери от България. Те ще покажат най-новите модни тенденции в облеклото до края на 2019 година и за 2020 година. Модната фиеста ще бъде 23 юни /неделя/ от 20.00 часа в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" в Плевен, а програмата й ще бъде представена от Георги Ангелов предварително в пресклуба на БТА в Плевен..