Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб- Пазарджик
Консорциум "Алианс за социално развитие"

Представяне на благотворителната кампания "Шанс за всяко талантливо дете", организирана по инициатива на Консорциума и Младежки дом- Пазарджик.

Участници: Златка Грудева, Инна Церовска, Елена Бонева, Тодор Тодоров- представители на организациите партньори в кампаниятаНационален пресклуб БТА
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"

Участници: Петко Цветков и Стефан Аврамов  - Българска фондация „Биоразнообразие”; Тома Белев - „Зелени Балкани”; Катерина Раковска - WWF; Вера Петканчин – Граждани за Рила”; Андрей Ковачев - Сдружение за дива природа Балкани”; Вера Стаевска Зелени закони”.Национален пресклуб БТА
Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)

Участници: акад. проф. д-р Григор Велев - председател на БАНИ, ръководител на научния екип, разработил доктрината и редактор на изданието; акад. проф. д-р Орлин Загоров – директор на Института за Българска национална доктрина към БАНИ; акад. Маргарита Каменова - гл. секретар на БАНИ; акад. проф. д-р Георги Маринов; акад. Румен Леонидов; полк. Костадин Костадинов - член наблюдател на БАНИ.