Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Фондация „Първите три минути“, сдружения на спешните медици, Асоциацията на студентите-медици в България, БМЧК

Сърдечният арест в извънболнични условия е едно от най-големите предизвикателства в съвременната медицина. Всяка минута без сърдечен масаж и дефибрилация намалява с 10% шансовете за оцеляване на тези пациенти. Независимо от модернизацията на спешната помощ, в цял свят спешните екипи пристигат не по-рано от 6-12 минута от постъпване на повикването, което за много от пациентите със сърдечен арест е фатално. Още от края на ХХ в. в цял свят усилията на правителства, научни и обучителни организации са насочени към повишаване информираността на населението за действия при пациенти в безсъзнание и без дишане чрез кампании и системни обучения на деца и възрастни. Въведен е диспечерски телефонен инструктаж за действие на свидетелите при инциденти със сърдечен арест. Създадени са условия за ранна дефибрилация от немедици с обществени автоматични дефибрилатори.

На пресконференцията организаторите ще обсъдят необходимостта и възможностите за съвместни действия на свидетели, диспечери на спешен телефон и спешни екипи при оказване на помощ на пациенти със сърдечен арест. Ще бъдат представени инициативите у нас за повишаване информираността на населението за действия при пациент със спряло сърце до пристигане на спешния екип.


Участници:  Марияна Манушева -  председател на Фондация „Първите три минути“, проф.д-р Ст. Миланов – национален консултант по спешна медицина и председател на БДСМ, проф.д-р Иво Петров – национален консултант по кардиология, д-р Десислава Кателиева - председател на НАРСМП, член на EuSEM, Анелия Зашева – заместник- председател на АСМБ, представител на БМЧК.
Национален пресклуб БТА
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)

  • Предизвикателствата пред финансовото отчитане в България от гледна точка на недостатъчната прозрачност и отговорност на частния бизнес пред обществото.
  • Назряващата необходимост от професионален орган за счетоводни стандарти и счетоводно законодателство.
  • Праговете за задължителен одит и сегашната правна рамка.
  • Състоянието на реформата в отчитането на публичния (бюджетен) сектор.

 

Участници: Васко Райчев – председател на УС на ИДЕС; Валя Йорданова – зам.- председател на УС на ИДЕС; Велин Филипов – зам.- председател на УС на ИДЕС; Илия Илиев – член на УС на ИДЕС.Национален пресклуб БТА
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюз на пенсионерите 2004, Национално сдружение „Гражданско общество в България”, в. „България без граници”, пенсионерски организации, Академия „Трета възраст”

Ще бъдат представени мотивирани искания за:

1. От 01. 07. 2019 г.  да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за 2016 и 2017 г.

2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст  от 01. 01. 2019 г.  да възлезе на 55% от минималната работна заплата, установена за същата година.

3. Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100% до 160% за различните пенсии.

4. Да се отмени §6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, тъй като тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.

5. Да се приеме Закон за възрастните хора,  които съставляват над 30% от населението на България.Пресклуб на БТА - Плевен
Спортен клуб по Шотокан карате-до - Плевен

В пресклуба на БТА в Плевен на 18 октомври /ЧЕТВЪРТЪК// от 11.30 часа ще бъде представена пред плевенската общественост хубава новина - постижения на плевенските състезатели по Шотокан карате-до. Те се завърнаха с отличия от провелото се от 12 до 14 октомври Световно първенство и купа по Шотокан карате-до, в Молдова. Шотокан карате клуб " Спартак 14 " - Плевен е взел участие със 27 състезатели в Световното първенство. Състезателите са водени от Милена Кирниколова - 3 дан, старши треньор на клуба, и Маринела Петрова - 1 дан, треньор на учениците от Спортно училище ( шотокан карате-до) и треньор в клуба. Те ще представят успеха на състезателите.