Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб Пловдив
Социална фондация "Инди Рома 97"

Заключителна пресконференция на проект "Етнически колерантни работодотели - трансфер на добри практики за ранно третиране"Пресклуб на БТА Видин
Свободен младежки център-Видин

Пресконференция ще дадат представителите на Свободенмладежки център, които ще представят дейността си по проект "Програма за подкрепа на фамилното действие - постигнати резултати и научени уроци". Проектът е  финансиран от Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество и насочен към работа с родители на деца на улицатаНационален пресклуб БТА
Български институт по метрология /БИМ/

Проектът е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Участници: Моника Димитрова- Бийчър - ръководител на УО на ОПАК, директор на дирекция „Оперативна програмаАдминистративен капацитет” в Министерството на финансите; доц. д-р Димитър Станков – председател на БИМ; инж. Петя Банева – и.д. главен секретар на БИМ; инж. Валентин Старев – главен директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди (ГД МИУ); инж. Сашо Недялков -  и.д. главен директор на главна дирекция „Национален център по метрология”, ГД НЦМ; д-р инж. Светла Миркова-Грозданова – ръководител на проекта, началник на отдел „Контролно-методически, ГД МИУ; инж. Цветомир Петков – координатор на проекта, старши експерт в отдел „Механични измервания, ГД НЦМ.Пресклуб на БТА-Сливен
Сдружение "Свети Георги Победоносец" - Сливен

Годишни награди на Сдружение "Свети Георги Победоносец" за принос към развитието на СливенНационален пресклуб БТА

Пресконференция с участието на Даниела Горчева, Елко Хазан, Иво Иванов, Самюел Ардити, Спас Ташев и български евреи от Израел и България.