Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
Патентно ведомство на Република България

Проект "Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции".


Ръководителят на проекта и и.д. председател на Патентното ведомство на Република България - г-н Камен Веселинов, ще представи основните резултати от изпълнението на проекта Пресклуб Велико Търново
Регионален исторически музейНационален пресклуб БТА
Академията на МВР

Екипът, работил по проекта „Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебния процес в Академия на МВР” ще представи пуснатата вече в действие автоматизирана система за управление на АМВР, като обърне внимание на нейните преимущества. Системата е резултат от успешната двугодишна проектна работа по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.

 Национален пресклуб БТА
Арх. Венцислав ДучевПресклуб Пловдив
Социална фондация "Инди Рома 97"

Заключителна пресконференция на проект "Етнически колерантни работодотели - трансфер на добри практики за ранно третиране"Пресклуб на БТА Видин
Свободен младежки център-Видин

Пресконференция ще дадат представителите на Свободенмладежки център, които ще представят дейността си по проект "Програма за подкрепа на фамилното действие - постигнати резултати и научени уроци". Проектът е  финансиран от Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество и насочен към работа с родители на деца на улицата