Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА
проф. Николай Овчаров

На пресконференцията ще бъдат показани най-новите находки от текущите разкопки.

 Национален пресклуб БТА
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

Шоудаунът е специализиран спорт за незрящи. Спортът беше въведен в България през 2009 г., когато се закупи първата шоудаун маса. Най-общо казано, това е нещо като тенис на маса - играе се на маса с размери 365/122 см., със звънтящо топче, хилки и ръкавици. Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" от 2013 г. провежда държавни първенства.
На Европейското първенство България ще бъде представена от шампионите при мъжете и жените през 2017 г. - Костадин Димитров и Бехие Ахмед. 

Средствата за българското участие са осигурени от субсидията,предоставена от Министерство на младежта и спорта на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

 

Участници: д-р Иван Янев - председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"; Бехие Ахмед - национален състезател по шоудаун; Костадин Димитров - национален състезател по шоудаун; Добромир Удрев - член на УС на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" и национален състезател по шоудаун.