Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб на БТА - Шумен
Групата общински съветници „За Шумен“Пресклуб на БТА - Плевен
Дружество на СБЖ в Плевен

Традиционно Община Плевен и Дружеството на Съюза на българските журналисти /СБЖ:/ в града връчват в края на годината награда за журналистика, наречена "Северно ехо" в пресклуба на БТА в Плевен в присъствието на ръководителите на местните власти, журналистическата гилдия и пиарите. Церемонията се излъчва директно в Интернет на страницата на БТА, емисия "Пресклуб". Тази година наградата ще бъде обявена и връчена на 17 декември /понеделник/ от 18.00 часа. Ще бъде обявено и отличие за пиар на годината. Музикалното оформление на вечерта тази година ще бъде изпълнено от журналист.Пресклуб на БТА - Плевен
Сдружение "Артилерия - генерал Владимир Вазов" - Плевен

Сдружение "Артилерия - генерал Владимир Вазов" ще даде пресконференция в пресклуба на БТА в Плевен на 20 декември /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10.30 часа. Ще участват председателят на неправителствената организация - о.з. подполк. инж. Радослав Георгиев, и офицери от резевра, участници в дейността на Сдружението. Те ще обявят резултатите от работата си по три теми.Пресклуб на БТА - Плевен
Академично ръководство на Медицински университет - Плевен

Медицинският университет в Плевен ще даде заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“  в  Пресклуба на БТА в Плевен на 20 декември от 13.00 часа. Темата: Представяне на резултатите по Проект  BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участниците: Проф. д-р Славчо Томов, Ректор на Медицински университет – Плевен и екипа по управление и изпълнение на проекта – проф. д-р Мария Средкова, ръководител; доц. д-р Галя Ставрева, координатор; доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител и Ваня Панчева, юрист.