Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Пресклуб на БТА - Ловеч
Община Ловеч

На пресконференция в пресклуба на БТА в Ловеч на 27 септември /понеделник/ от 10.00 часа ще бъде представен проектът „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г./. Той се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС). Пресклуб на БТА - Стара Загора
ОБЩИНА ЧИРПАН

Пресконференция на Община Чирпан.