Пресклуб

Дата/час Организатор Описание


Национален пресклуб БТА - София
Клуб „Икономика 2000”

Целта на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната стратегия и пътната карта за изпълнението й. Резултати от доклада за мониторинг на Стратегията.

Участници: проф. д-р Спартак Керемидчиев – ръководител на проекта,  доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Екатерина Салкова и д-р Цвета Попова – членове на екипа на проекта.

 

Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА – www.bta.bg/bg/pressclubНационален пресклуб БТА - София
Фондация „Прав път на българските граждани от турски произход“

Участници:Фаик Хюсеинов- председател на Фондацията, Ашим Хаджиасан- зам.-председател на Фондацията, и др.

Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА – www.bta.bg/bg/pressclub
Национален пресклуб БТА - София
ПП "Възраждане"

Участници: Цончо Ганев - зам.-председател на НС от ПГ на Възраждане“, д-р Костадин Костадинов - председател на ПГ на Възраждане“, и Цвета Галунова - член на Комисията по култура и медии в НС от ПГ на Възраждане“.

Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Напомняме, че пресконференциите в Националния пресклуб БТА излъчваме в реално време на страницата на БТА – www.bta.bg/bg/pressclubНационален пресклуб БТА - София
Координационен съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

Координационният съвет настоява новото правителство да работи в сътрудничество с бранша за постигането на 7 приоритета:

1.         Интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора.

2.         Намаляване на административната тежест и сложните процедури.    Публичната администрация да не се ангажира с необосновани функции.

3.         Ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция.

4.         Подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора.

5.         Гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност.

6.         Въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация.

7.         Стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики.

По време на събитието ще бъдат предложени конкретни политики и мерки за оптимизиране и усъвършенстване на строително-инвестиционния процес.

В Координационния съвет /създаден през 2020 г./ участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). В момента Координационният съвет е под ротационното председателство на Камарата на архитектите в България.

Участници: арх. Владимир Милков - председател на КАБ; проф. арх. Борислав Борисов - зам.-председател на КАБ и ротационен председател на Координационния съвет; инж. Георги Шопов - председател на НАСП; инж. Атанас Ангелов - председател на БААИК; арх. Георги Савов - зам.-председател на БААИК; инж. Марин Гергов - председател на КИИП; инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП; инж. Златан Златанов, председател на КИГ; Илиян Терзиев - председател на УС на КСБ, Савин Ковачев - директор на дирекция "Правна"  в КСБ, и др.

 

Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Пресконференциите в Националния пресклуб излъчваме в реално време на сайта на БТА – www.bta.bg/bg/pressclubПресклуб на БТА - Плевен
Плевенска филхармония

В пресклуба на БТА в Плевен на 19 януари - СРЯДА - от 11.00 часа, ще даде пресконференция Любомир Дяковски - директор на Плевенската филхармония, за програмата на културия институт за 2022 година. Дяковски е носител на годишната награда на Община Плевен и на дружеството на Съюза на българските журналисти "Северно ехо - за личен принос в издигане публичния имидж на Плевен в национален мащаб". Тя му бе присъдена за изявите на Плевенската филхармония през изминалата 2021 година в летните театри и големи зали в десетки градове на България.Пресклуб на БТА - Велико Търново
НВУ„Васил Левски“Национален пресклуб БТА - София

Участници: Андрей Едрев- модератор, Гален Тодоров- баща, Красимир Йовчев- баща, Силвия Филева- майка, и Димитър Гинчев- баща.

Проявите в Националния пресклуб БТА се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Пресконференциите в Националния пресклуб излъчваме в реално време на сайта на БТА – www.bta.bg/bg/pressclub