Цени за наем и услуги

I. Национален пресклуб    

Основни услуги

Цена в лева

(без ДДС)

Цена в лева

(с ДДС)

1.Наем зала за пресконференции
(озвучителна техника, покана до медиите, онлайн

излъчване на проявата)

200.00/1 час    

240.00/1 час 

 • Цената за партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборна кампания
400 лв 480 лв
 • Отстъпки за ползване на залата над 2 часа

3 до 5 часа - 15 %

3 до 5 часа - 15 %

 

от 6 и повече часа - 20 %

от 6 и повече часа - 20 %

 • Отстъпки при сключен договор за дългосрочно сътрудничество

от 20 до 40 %/ час

от 20 до 40 %/ час

2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, инвалиди и болни

50.00/1 час

60.00/1 час

3. HD Видеозапис (формат: MP4))

40.00/1 час

48.00/1 час

4. Аудиозапис

20.00/1 час

24.00/1 час

5. Водещ

80.00/1 час

96.00/1 час

6. Копирни услуги /ксерокс и принтиране/

0.25 /1 стр.

0.30/1 стр.

7. Фотоуслуги

 

 

 • снимка на CD - експресна         

5.00

6.00

 • фоторепортер

10.00

12.00

8. Превод

по тарифа на преводача

по тарифа на преводача

9. Мониторинг на ежедневници за проведената проява

50.00

60.00 

10. Ползване на технически средства (цена за 1 час)

 

 

 • видеоекран

20.00

24.00  

 • мултимедиен проектор

 

 

                    - с лаптоп на клиента

50.00

60.00

                    - с компютър на БТА

80.00

96.00

Заб. В редки случаи външен лаптоп е възможно да не се свърже с мултимедийния проектор. Клиентите трябва да имат готовност с външен носител с резервни презентационни файлове в поддържаните от компютъра на Националния пресклуб формати:  PPT, PDF, DOC, JPEG(JPG), MP3, WAV, MPEG-4(MP4) , AVI, FLV, WMV.
 • Кабина за симултантен превод /с 30 бр. приемници и технически персонал/
200 240
11. Еднократна реклама
 • Странични табла (маса на водещите) - 1 бр. за 1 час
70 84
 • Банерфикс /предоставен от клиента/ (Отстрани на рекламната стена) - 1 бр. за 1 час
100 120

 

Допълнителни услуги

12. Ползване услугите на кафе - бара

 по ценоразпис

 по ценоразпис

13. Кетъринг

по ценоразпис

 по ценоразпис

14. Сценарий и имитационна тренировка

200.00

240.00

15. Семинари, конгреси, конференции, коктейли и др.

по цени на осн. услуги

по цени на осн. услуги

16. Организиране на прояви извън БТА • оповестяване на събитието и покана до медиите

100.00

120.00

 • акредитиране на журналисти

50.00

60.00

 • водещ на проявата

 150.00/1 час

 180.00/1 час

 • сценарий и имитационна тренировка

150.00

180.00

 • фоторепортер на БТА

60.00/1 час

72.00/1 час

17. Оповестяване на прессъобщение
100  120
     
II. Регионални пресклубове    
1. Наем на зала за 1 час от 50.00 до 100.00 от 60.00 до 120.00
 • При ползване на залата над 2 часа
отстъпка 20%
 • Отстъпки при сключен договор или дългосрочно сътрудничество
от 20% до 50%
     
 • При различни политически кампани - избори, референдуми и други, цената на наема за един час се увеличава с 50%.
   
     
2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, инвалиди и болни 25.00/1 час 30.00/1 час
     
3. Допълнителни услуги:    
 • видеозапис от пресконференцията
20.00/1 час 24.00/1 час
поставяне на допълнителна реклама 50.00/1 час 60.00/1 час
мултимедия /видеоизлъчване в залата/ 20.00/1 час 24.00/1 час
онлайн излъчване на пресконференцията по договаряне
   

При отказ от точно заявен час и ден за ползване на залата се заплаща такса в размер на:
50 % от сумата при отказ от 2 до 5 дни преди събитието, и
100% - при отказ един ден преди събитието.
При наемане залата за повече от 2 часа, заплащането става предварително.

 

 

РЕКЛАМНА СТЕНА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСКЛУБ НА БТА