Цени за наем и услуги

I. Национален пресклуб    

Основни услуги

Цена в лева

(без ДДС)

Цена в лева

(с ДДС)

1.Наем зала за пресконференции
(озвучителна техника, покана до медиите, онлайн

излъчване на проявата)

200.00/1 час    

240.00/1 час 

 • Цената за партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборна кампания
400 лв 480 лв
 • Отстъпки за ползване на залата над 2 часа

3 до 5 часа - 15 %

3 до 5 часа - 15 %

 

от 6 и повече часа - 20 %

от 6 и повече часа - 20 %

 • Отстъпки при сключен договор за дългосрочно сътрудничество

от 20 до 40 %/ час

от 20 до 40 %/ час

2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, инвалиди и болни

50.00/1 час

60.00/1 час

3. Видеозапис (формат: .f4v, резолюция: 776x480)

40.00/1 час

48.00/1 час

4. Аудиозапис

20.00/1 час

24.00/1 час

5. Водещ

80.00/1 час

96.00/1 час

6. Копирни услуги /ксерокс и принтиране/

0.25 /1 стр.

0.30/1 стр.

7. Фотоуслуги

 

 

 • снимка на CD - експресна         

5.00

6.00

 • фоторепортер

10.00

12.00

8. Стенограма

 по тарифи на БТА

по тарифи на БТА

9. Превод

по тарифа на преводача

по тарифа на преводача

10. Мониторинг на ежедневници за проведената проява

50.00

60.00 

11. Ползване на технически средства (цена за 1 час)

 

 

 • видеоекран

20.00

24.00  

 • СД- плейер, ДВД- плейер, касетофон

20.00

24.00

 • мултимедиен проектор

 

 

                    - с лаптоп на клиента

50.00

60.00

                    - с лаптоп на БТА

80.00

96.00

 • Кабина за симултантен превод /с 30 бр. приемници и технически персонал/
200 240
12. Еднократна реклама
 • Странични табла (маса на водещите) - 1 бр. за 1 час
70 84
 • Банерфикс /предоставен от клиента/ (Отстрани на рекламната стена) - 1 бр. за 1 час
100 120

 

Допълнителни услуги

13. Ползване услугите на кафе - бара

 по ценоразпис

 по ценоразпис

14. Кетъринг

по ценоразпис

 по ценоразпис

15. Сценарий и имитационна тренировка

200.00

240.00

16. Семинари, конгреси, конференции, коктейли и др.

по цени на осн. услуги

по цени на осн. услуги

17. Организиране на прояви извън БТА • оповестяване на събитието и покана до медиите

100.00

120.00

 • акредитиране на журналисти

50.00

60.00

 • водещ на проявата

 150.00/1 час

 180.00/1 час

 • сценарий и имитационна тренировка

150.00

180.00

 • фоторепортер на БТА

60.00/1 час

72.00/1 час

18. Оповестяване на прессъобщение
100  120
     
II. Регионални пресклубове    
1. Наем на зала за 1 час от 50.00 до 100.00 от 60.00 до 120.00
 • При ползване на залата над 2 часа
отстъпка 20%
 • Отстъпки при сключен договор или дългосрочно сътрудничество
от 20% до 50%
     
 • При различни политически кампани - избори, референдуми и други, цената на наема за един час се увеличава с 50%.
   
     
2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, инвалиди и болни 25.00/1 час 30.00/1 час
     
3. Допълнителни услуги:    
 • видеозапис от пресконференцията
20.00/1 час 24.00/1 час
поставяне на допълнителна реклама 50.00/1 час 60.00/1 час
мултимедия /видеоизлъчване в залата/ 20.00/1 час 24.00/1 час
онлайн излъчване на пресконференцията по договаряне
   

При отказ от точно заявен час и ден за ползване на залата се заплаща такса в размер на:
50 % от сумата при отказ от 2 до 5 дни преди събитието, и
100% - при отказ един ден преди събитието.
При наемане залата за повече от 2 часа, заплащането става предварително.

 

 

РЕКЛАМНА СТЕНА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСКЛУБ НА БТА