Сайт

 Заглавна страница  
      Позиция Размер Период Цена в лева
(без ДДС)

1

header

728/90 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

3200

8160

14400

21120

2 336/280 px 1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

1600

4080

7200

10560

3
336/112 px 1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

720

1840

3200

4800

4
180/150 px 1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

400

1040

1800

2640

5

footer

728/90 px 1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

2000

5100

9000

13200

Брандиране на категория от сайта 100 лв. на ден.

 

Цени за ПР услуги: 
Публикация  на първа страница (подадена от клиента) 1000 лв. 
Публикация на първа страница (изготвена от БТА) – 1200 лв.
ПР текстови линк – 400 лв.
Създаване на ПР категория/рубрика/- 400 лв. на седмица.

Нестандартни рекламни форми:
+ 200% от цената за всички позиции

Не се допускат реклами, които са в нарушение на етичния кодекс или противоречат на Закона за БТА.

Цените са в лв. без ДДС.

 

   Вътрешни страници

    Позиция  Размер Период Цена в лева
(без ДДС)

6

 728/90 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

2000

5100

9000

13200

7
 336/280 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

1040

2652

4640

6864

8
 336/112 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

560

1440

2560

3680

9
 180/150 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

280

720

1280

1840

10

footer


728/90 px

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

 1200

3040

5360

8000

 

Цени за ПР услуги на вътрешни страници: 
Публикация подадена от клиента-  600 лв. 
Публикация изготвена от БТА – 800 лв.
ПР текстови линк – 200 лв.

Нестандартни рекламни форми:
 +200% от цената за всички позиции

Отстъпки:

1 000 - 3 000 лв.   5%
3 001 - 5 000 лв.   7%
5 001 - 7 000 лв.    10%
Над 7 001
по договаряне
Пакетна отстъпка (над 2 стр.)
  5%
За рекламна агенция 10%

 

Цените са в лева без ДДС.

Изисквания към банерите:

Задължителният файлов размер на всички банери с разширения .jpg, .png е до 100 КВ.
Задължителният файлов размер на всички банери с разширение .gif е до 400 КВ.
Flash банери не се приемат.

Брандиране на категория от сайта– 100 лв. на ден.