Пресклуб

 

РЕКЛАМНА СТЕНА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСКЛУБ НА БТА

Позиция Сектор Брой Цена в лева за 1 седмица
Табло на рекламната стена  А 1 240
Табло на рекламната стена
 B 1 160
Табло на рекламната стена
  C 1 80
Табло на рекламната стена
  D 1 160
Призми
Масата на водещите 1 240
Централно табло (210/50 ) Масата на водещите 1 300
Холдери (14/21)

Масата на водещите Н - 1,2,3,4,5,6

1 100
Холдери (14/21) Масата на водещите Н - 7,8,9,10,11,12
1  70

 

Пресклуб БТА - Рекламна стена

Рекламна стена: размер на едно табло – 80/ 27

Призми на масата на водещите: размер на едно табло – 55/12

Отстъпки за продължителност: 

3 месеца – 3 %

6 месеца – 6 %

9 месеца – 10%

12 месеца – 15 %

Еднократна реклама:

Странични 2 табла на масата на водещите /140/50см/- 1 брой за 1 час – 70 лв.

Банерфикс отстрани на рекламната стена - 100 лв. за 1 бр. за 1 час

За авансово плащане/ при 100% предплащане на стойността на договора/: 5% - за договори със срок до 6 м. и 10% - при годишен договор.   

Комбинирана: 10% (при закупуване на втори продукт/услуга), 15% (при  закупуване на три  продукта/услуги).

Специална:  50% за обществено значими кампании в подкрепа на културата, фестивали, концерти, изложби, благотворителни кампании, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други.  Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БТА и рекламодателите, при реални  плащания, като не се начисляват други отстъпки по тарифа. 

За рекламна и медия агенция /за осигурен клиент/: 10% - при реализиран финансов обем над 10 000 лв., 20% - при реализиран финансов обем над 20 000 лв.  

За финансов обем:  от 5 000 до 8500  лв. – 5%, от 8501 до 17 000 лв. – 13%, от 17 001 до 35 000 лв. – 16%, от 35 001 до 70 000 лв. – 18%, над 70001 лв. – 20%

 

Всички отстъпки се изчисляват върху брутната сума и се начисляват последователно (кумулативно).

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

 

Размер на едно табло – 52/20 см

 

Сектор Брой Цена за 1 месец Цена в лева за 12 месеца  
А   1 200 1800
B 1 150 1200
Цена за 2 табла в сектор „А”   2 300 2500
Цена за 2 табла в сектор „B” 2 250 2000

Цена за годишен абонамент: 1 табло в сектор „А”  и емисия „Българска община”

Цената е крайна и включва всички отстъпки
2820

Цена за годишен абонамент:1 табло в сектор „B”  и емисия „Българска община”

Цената е крайна и включва всички отстъпки

2220

 /Цените са в лева, без ДДС/


Цени и наем за услуги

Сектор

Брой

Цена за 1 месец

Цена в лева за 12 месеца 

А 

1

200

1800

В 

1

150

1200

Цена за 2 табла в сектор „А” 

2

300

2500 

Цена за 2 табла в сектор „В” 

2

250

2000