Пресклуб

РЕКЛАМНА СТЕНА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕСКЛУБ НА БТА

Позиция Сектор Брой Цена в лева за 1 седмица
Табло на рекламната стена  А 1 240
Табло на рекламната стена
 B 1 160
Табло на рекламната стена
  C 1 80
Табло на рекламната стена
  D 1 160
Призми
Масата на водещите 1 240
Централно табло (210/50 ) Масата на водещите 1 300
Холдери (14/21)

Масата на водещите Н - 1,2,3,4,5,6

1 100
Холдери (14/21) Масата на водещите Н - 7,8,9,10,11,12
1  70

 

Пресклуб БТА - Рекламна стена

Рекламна стена: размер на едно табло – 80/ 27

Призми на масата на водещите: размер на едно табло – 55/12

Отстъпки за продължителност: 

3 месеца – 3 %

6 месеца – 6 %

9 месеца – 10%

12 месеца – 15 %

авансово плащане – 10 %

 

Еднократна реклама:      

Странични табла (2 бр. – 140/50)

Маса на водещите 1 бр. за 1 час 70

Банерфикс /предоставен от клиента/

Отстрани на рекламната стена 1 бр. за 1 час 100

Цени и наем за услуги