Българска община

ЦЕНОРАЗПИС

за публикуване на текстове и снимки в емисия Българска община

 

ГРУПИ ОБЩИНИ/ БРОЙ ЖИТЕЛИ

 

 

1 МЕСЕЦ В ЛВ.

6 МЕСЕЦА /АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ/ В ЛВ.

1 ГОДИНА /АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ/В ЛВ.

Първа – над 100 000

200

1 080

2 040

Втора – от 12 000 до 100 000

100

540

1 020

 

Трета – от 7 000 до 12 000

 

80

 

820

Четвърта – до 7 000

 

 

 

500

Други физически и юридически лица

 

400

 

2 400

Органи на държавната или местната администрация и други бюджетни организации

 

200

 

1 800

Рекламни и ПР агенции

/цена за 1 клиент/

300

 

3 000

Политически партии

 

400

 

4 800

Еднократна публикация (без значение от категорията на възложителя)

 

100 за 1 бр.

 

 

 

Комбинирана тарифа

 

Годишна реклама в регионален пресклуб + годишен абонамент за „Българска община”

Годишен абонамент  за Българска община + 1 рекламно табло в сектор „А” за 1 година

2820

Годишен абонамент за Българска община + 1 рекламно табло в сектор „В” за 1 година

 2220

 

Специална отстъпка - 50% за обществено значими кампании в подкрепа на културата, фестивали, концерти, изложби, финансирани с публични средства, благотворителни кампании, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други.  Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БТА и рекламодателите, при реални  плащания, като не се начисляват други отстъпки по тарифа. 

* Материалите се подават от Възложителя готови за публикуване. Когато материалите се подготвят за публикуване от репортер на БТА, цената за еднократна публикация е 300 лв.

*Всеки трети и следващ клиент на рекламна или медия агенция получава 50% отстъпка от абонаментната цена.

Цените са в лева без ДДС.