ВОТ 2019

ЦЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ /2019/.

 

Предложението е в сила от 27 септември до 25 октомври 2019

 

 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ      

 

 

ПАКЕТ І  

 14 900 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ, УСЛУГА 

 

ОПЦИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА          

  СРОК/БРОЙ 

СПЕЦИАЛНА ПРЕДИЗБОРНА ЕМИСИЯ ВОТ 2019 

Публикуване  на:

-    прессъобщения

-    снимки

-    видео материали и подкаст до 3 минути

 • Материалите се изпращат готови от

пресцентровете на политическите сили.

1 месец 

СПЕЦИАЛНА ПРЕДИЗБОРНА ЕМИСИЯ ВОТ 2019 

Публикуване на:

-    Интернет банер с размери  336/280 px с вграден линк

-    Публикуване на рекламен клип до 3 минути  

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

1 месец

СТУДИО БТА/видео/

Излъчва се в емисията ВОТ 2019

Запис,монтаж и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта, заснети в студио БТА до 10 минути

3 броя

ИНТЕРВЮ /текст/

Публикува се в емисията ВОТ 2019 

 

Изготвя се от журналист на БТА

3 броя

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА 

В СОФИЯ И СТРАНАТА

Отразяване на събития, организирани в пресклубовете на агенцията:

-    предварителен анонс

-    информация от събитието

-    публикуване на снимки от събитието

-    видео излъчване в реално време през сайта на БТА

-    предоставяне на видео запис

1 месец 

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

-    национални и регионални медии

-    емисии на БТА

-    интернет сайтове

1 месец 

 

ЕМИСИЯ  

„ВЪТРЕШНИ НОВИНИ”

 

Абонамент за емисията „Вътрешни новини”

1 месец 

  

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ      

 

ПАКЕТ ІІ

12 500 ЛВ. БЕЗ ДДС

ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ, УСЛУГА

 

ОПЦИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

 

   СРОК/БРОЙ

 

СПЕЦИАЛНА ПРЕДИЗБОРНА ЕМИСИЯ ВОТ 2019 

Публикуване на:

-    прессъобщения

-    снимки

-    видео материали /до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

 

1 месец 

СПЕЦИАЛНА ПРЕДИЗБОРНА ЕМИСИЯ ВОТ 2019 

Публикуване на:

-    интернет банер с размери  336/280 px с вграден линк

-    публикуване на рекламен клип/до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

 

1 месец

СТУДИО БТА/видео

Излъчване в емисията ВОТ 2019

 

Запис и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта, заснети в Студио БТА

 

1 брой

ИНТЕРВЮ  

/текст/

Публикуване в емисията ВОТ 2019

 

Изготвя се от журналист на БТА 

 

2 броя

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА 

В СОФИЯ И СТРАНАТА

Отразяване на събития, организирани в пресклубовете на агенцията:

-    предварителен анонс

-    информация от събитието

-    снимки от събитието

-    излъчване в реално време през сайта на БТА

-    предоставяне на видео запис

1 месец 

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

-    национални и регионални медии

-    емисии на БТА

-    интернет сайтове

1 месец 

 

 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НА КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА

 

Предложението е в сила от 27 септември до 25 октомври 2019

 

МЕДИЕН ПАКЕТ І

  3 650 ЛВ. БЕЗ ДДС

Специална предизборна емисия ВОТ 2019 

Публикуване на:

-    прессъобщения

-    снимки

-    видео материали /до 3 минути/

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

1 месец 

ИНТЕРВЮ  

/ТЕКСТ/

Публикуване - емисия ВОТ 2019 

 

Интервю, направено журналист на БТА.

 

1 брой

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

-    национални  и  регионални  медии

-    емисии на БТА

-    интернет сайтове

1 месец 

 

ПРЕСКЛУБ НА БТА 

В СТРАНАТА

 

Провеждане и отразяване на събитие, организирано  в регионален  пресклуб:

-    наем зала

-    предварителен  анонс

-    информация от събитието

-    снимки

-    излъчване в реално време през сайта на БТА

-   видео запис  

 

 

2 броя

 

МЕДИЕН ПАКЕТ ІІ 

2 450 ЛВ. БЕЗ ДДС

 

Специална предизборна емисия ВОТ 2019 

Публикуване на:

-    прессъобщения

-    снимки

-   видео материали /до 3 минути/

 •  Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

1 месец 

ИНТЕРВЮ  

/ТЕКСТ/

Публикуване - емисия  ВОТ 2019

 

Интервю, направено от журналист на БТА.

 

1 брой

ПРЕСКЛУБ НА БТА 

В СТРАНАТА

 

Провеждане и отразяване на събитие, организирано  в регионален  пресклуб:

-    наем зала

-    предварителен  анонс

-    информация от събитието

-    снимки

-    излъчване в реално време през сайта на БТА

-   видео запис

1 брой

Цени на единични информационни услуги, извън медийните пакети

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

За 1 месец 

Публикуване  на:

-    прессъобщения

-    снимки

-    видео материали  /до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

7 000 лв.

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

За 1 ден

Публикуване  на:

-    прессъобщения

-    снимки

-    видео материали /до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили

300 лв.

 

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

1 месец 

Публикуване на:

-    интернет банер с размери 336/280 px с вграден линк

 • Банерите се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.

1 040 лв.

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

 

Публикуване  на:

-    рекламен видео клип до 3 минути

 

 • Видео клиповете се изпращат готови от пресцентровете на политическите сили.
  • При публикуване на повече от 1 видео клип на една политическа сила –10% отстъпка

2 200 лв.

СТУДИО БТА /видео/ -  1 бр.

Публикуване  в емисия  

ВОТ 2019

 

Запис и излъчване на видео материал, обръщение, интервю, заснето в Студио БТА

800 лв.

ИНТЕРВЮ /ТЕКСТ/ - 1 бр.

Публикуване в емисия  

ВОТ 2019

 

Интервю , направено от журналист на БТА

 

800 лв.

ПРЕСКЛУБ НА БТА 

В СОФИЯ 

Провеждане и отразяване на 1 събитие:

-    наем зала

-    предварителен анонс

-    информация от събитието

-    снимки

-    излъчване в реално време през сайта на БТА

-   видео запис

 

400 лв.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА 

В СТРАНАТА

Провеждане и отразяване на 1 събитие:

-    наем зала

-    предварителен анонс

-    информация от събитието

-    снимки

-    излъчване в реално време през  сайта на БТА

-    видео запис

 • При организирането на повече от 1 пресконференция – 10% отстъпка

120 лв. 

ПРЕСКЛИПИНГ 

1 месец

Мониторинг по 1 тема от:

-    национални и регионални медии

-    емисии на БТА

-    интернет сайтове

750 лв. 

 

      ОПОВЕСТЯВАНЕ

 

Разпращане на прессъобщение, анонс за събитие до другите медии

100 лв.

*Цените са в лв. без ДДС. 

*Всички отстъпки са включени в посочените цени.

За контакти: тел: 02/9262 306; 02/9262 2693; e-mail: reklama@bta.bg