ВОТ 2019

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

ИЗБОРИ 2019

 

Предложението е в сила от 15.02.2019 до 26.10.2019

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ

 

ПАКЕТ 1 - 14 900 лв.без ДДС

ИНФОРМАЦИОНЕН КАНАЛ И УСЛУГА

 

ОПЦИИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

 

СРОК

 

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали до 3 минути

 • Материалите се изпращат от

пресцентровете на политическите сили.

1 месец

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

Публикуване на:

 • Интернет банер с размери 336/280 px с вграден линк

 • Публикуване на рекламен клип до 3 минути

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

1 месец

СТУДИО БТА/видео/

излъчва се в емисията ВОТ 2019

Запис,монтаж и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта, заснети в студио БТА

3 бр.

ИНТЕРВЮ /ТЕКСТ/

Излъчва се в емисията ВОТ 2019/

Интервюта, направени от журналисти на БТА и публикувани в емисията „ВОТ 2019

3 бр.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СОФИЯ И СТРАНАТА

Отразяване на събития, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс

 • информация от събитието

 • публикуване на снимки от събитието

 • видео излъчване в реално време през сайта на БТА

 • предоставяне на видео запис

1 месец

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • национални и регионални медии

 • емисии на БТА

 • интернет сайтове

1 месец

 

АБОНАМЕНТ ЗА ЕМИСИЯ

ВЪТРЕШНИ НОВИНИ”

 

Достъп до емисията „Вътрешни новини”

1 месец

ОБЩА СТОЙНОСТ

14 900 лв.

 

 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА ЦЕНТРАЛНИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ

 

ПАКЕТ 2 - 12 500 лв.без ДДС

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали /до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

 

1 месец

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

Публикуване на:

 • интернет банер с размери 336/280 px с вграден линк

 • публикуване на рекламен клип/до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

1 месец

СТУДИО БТА/видео

Излъчване в емисията ВОТ 2019

Запис и излъчване на видео материали, обръщения и интервюта, заснети в Студио БТА

 

1 бр.

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Интервюта, направени от журналисти на БТА и публикувани в емисията „ВОТ 2019

 

2 бр.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СОФИЯ И СТРАНАТА

Отразяване на събития, организирани в пресклубовете на агенцията:

 • предварителен анонс

 • информация от събитието

 • снимки от събитието

 • излъчване в реално време през сайта на БТА

 • предоставяне на видео запис

1 месец

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • национални и регионални медии

 • емисиите на БТА

 • интернет сайтове

1 месец

 

ОБЩА СТОЙНОСТ

12 500 лв.

 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ ЗА РЕГИОНАЛНИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ

 

ПАКЕТ 1 - 3 875 лв. без ДДС

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали /до 3 минути/

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

 

1 месец

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Интервю, направено журналист на БТА и публикувано в емисията „ВОТ 2019

 

1 бр.

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • национални и регионални медии

 • емисии на БТА

 • интернет сайтове

1 месец

 

ПРЕСКЛУБ НА БТА

В СТРАНАТА

 

Провеждане и отразяване на събитие, организирано в регионален пресклуб:

 • наем зала

 • предварителен анонс

 • информация от събитието

 • снимки

 • излъчване в реално време през сайта на БТА

 • видео запис

1 брой

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

3 875 лв.

 

 

Пакет 2 – 2 750 лв. без ДДС

 

Специална предизборна емисия ВОТ 2017

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали/до 3 минути/

 

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

 

1 месец

ИНТЕРВЮ

/ТЕКСТ/

Излъчва се в емисия ВОТ

Провеждане на интервю от журналист на БТА

 

1 бр.

ОБЩА СТОЙНОСТ

 

2 750 лв.

 

цени на единични информационни услуги извън пакетите

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

1 месец

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали /до 3 минути/

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

8 000 лв.

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

1 ден

Публикуване на:

 • прессъобщения

 • снимки

 • видео материали /до 3 минути/

 • Материалите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

300 лв.

 

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

1 месец

Публикуване на:

 • интернет банер с размери 336/280 px с вграден линк

 • Банерите се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

1040 лв.

Специална предизборна емисия ВОТ 2019

1 месец

Публикуване на рекламен видео клип до 3 минути

 • Видео клиповете се изпращат от пресцентровете на политическите сили.

 

3 000 лв.

СТУДИО БТА /видео/

Публикуване в емисията ВОТ 2019

Запис и излъчване на видео материал, обръщение, интервю, заснето в Студио БТА

800 лв.

ИНТЕРВЮ /ТЕКСТ/

Излъчва се в емисия ВОТ

Интервю, направено от журналист на БТА

 

800 лв.

ПРЕСКЛУБ НА БТА

В СОФИЯ

Провеждане и отразяване на събитие:

 • наем зала

 • предварителен анонс

 • информация от събитието

 • снимки

 • излъчване в реално време през сайта на БТА

 • видео запис

400 лв.

ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА

В СТРАНАТА

Провеждане и отразяване на събитие:

 • наем зала

 • предварителен анонс

 • информация от събитието

 • снимки

 • излъчване в реално време през сайта на БТА

 • видео запис

200 лв.

ПРЕСКЛИПИНГ

Мониторинг по 1 тема от:

 • национални и регионални медии

 • емисии на БТА

 • интернет сайтове

750 лв.

 

 

 

 

 

*Цените са в лв.без ДДС.

*Всички отстъпки са включени в посочените цени.e-mail:reklama@bta.bg,vyovova@bta.bg,тел.02/9262 306,02/9262 269