Плащания СЕБРА

2019

Януари Февруари Март Април

Май

Юни Юли Август

 • Отчет05.08.2019г.

 • Отчет08.08.2019г.

 • Отчет14.08.2019г.

 • Отчет23.08.2019г.

 • Отчет26.08.2019г.

 • Отчет28.08.2019г.
 •  Септември

  Октомври

  Ноември

  Декември

 • Отчет01.10.2019г. 

 • Отчет02.10.2019г.

 • Отчет03.10.2019г.

 • Отчет04.10.2019г.

 • Отчет08.10.2019г.

 • Отчет09.10.2019г.

 • Отчет14.10.2019г.

 • Отчет16.10.2019г.

 • Отчет21.10.2019г.

 • Отчет23.10.2019г.

 • Отчет28.10.2019г.

 •  

  Утвърден бюджет 2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.