Плащания СЕБРА

2019

Януари Февруари Март Април

Май

Юни Юли Август

 • Отчет05.08.2019г.
 • Отчет08.08.2019г.
 • Отчет14.08.2019г.
 • Отчет23.08.2019г.
 • Отчет26.08.2019г.
 • Отчет28.08.2019г.
 •  

   Септември

 • Отчет03.09.2019г.
 • Отчет10.09.2019г.
 • Отчет12.09.2019г.
 • Отчет17.09.2019г.
 • Отчет18.09.2019г.
 • Отчет19.09.2019г.
 • Отчет20.09.2019г.
 • Отчет27.09.2019г.
 •  


  Октомври

 • Отчет01.10.2019г.
 • Отчет02.10.2019г.
 • Отчет03.10.2019г.
 • Отчет04.10.2019г.
 • Отчет08.10.2019г.
 • Отчет09.10.2019г.
 • Отчет14.10.2019г.
 • Отчет16.10.2019г.
 • Отчет21.10.2019г.
 • Отчет23.10.2019г.
 • Отчет28.10.2019г.
 •  

  Ноември Декември

  Утвърден бюджет 2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.