Антична Бонония разкрива история на почти 20 века

  • 18.11.2021
  • 05:21 мин.


Античният град Бонония, един от най-големите римски градове по долния Дунавски лимес, разкрива история на почти 20 века, каза специално за БТА доц. д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей към БАН. За шеста поредна година екип археолози под ръководството на доц. д-р Здравко Димитров разкриват останките от античния град Бонония, разположен под центъра на съвременния Видин. Разкопките ще завършат в края на ноември и в момента се проучва западната порта на античния град и новооткритата кула 10 от укрепителната система.

Доц. Димитров показа запазен градеж от късноримската и късноантичната епоха, като каменните блокове на някои места са запазени до 10 реда, върху тях се редуват пояси с тухлен градеж по 4 реда римски тухли, споени с хоросан. Това е т.н. античен градеж стил опус микстум, който е един от най-здравите и трудни за разбиване от враговете на римската империя градежи и е използван при изграждането на цялата западна крепостна стена на Бонония, обясни още доц. Димитров.

Според него най-добре запазената част от крепостния зид е вътрешността на кула номер 10. По думите му това, което е най-важно, е, че новооткритата кула е с много добре запазени автентични зидове с височина от четири и половина, а на места и до пет метра, което би дало много добри възможности за бъдещата реставрация от тази част на укреплението на Бонония и за превръщането на този участък от цялата антична Бонония в археологически парк и туристически обект с голям потенциал. Още повече, че той е разположен в идеалния център на Видин, в квартал "Калето", само на 200 метра от замъка "Баба Вида", Епиграфския музей и видинската Синагога.

Артефактите и находките, които откриват на антична Бонония, са изключително богати. Разкриваме един непрекъснато развивал се културен пласт в продължение на 20 века, където няма никакво ограбване от иманяри и разрушения, каквито имаме в други антични градове от Дунавския лимес, както е в Рациария. През този археологически сезон на обекта са открити над 600 артефакти и ценни находки - монети от римската и късноримската епоха, средновековни фолиси /медни и бронзови монети/ от 11 и 12 век, корубести монети, монети на западни владетели, керамика, накити и др.

Видин е градът в цяла България, който има най-много запазени архитектурни паметници от различни епохи - римската крепост в антична Бонония, средновековни градежи - замъка "Баба Вида" и цялостната фортификационна система на османската крепост Калето. Всичко това е едно изключително богатство и на практика на тази градска територия до река Дунав е запазена и отразена цялата история на града от 5 до 21 век, което дава възможност да се проучат всички етапи от историята на Видин.

Репортер и оператор - Ирена Данаилова

Монтаж - Валя Ковачева



Това съдържание е обект на авторски права. Запитвания относно неговото използване : +359 02/92 62 252; marketing@bta.bg

Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg