Представяне на резултатите от двугодишни теренни проучвания и картиране на старите гори на територията на 30 общини.

  • 07.10.2019
  • 1:11:50 мин.


а пресконференцията са поканени да присъстват представители на общините, научната и природозащитната общност, а също и неправителствени организации и държавни органи (МЗХГ, ИАГ, МОСВ).

Със събитието, организирано неслучайно в навечерието на местните избори, WWF България иска да прикани общинските власти да предприемат мерки за опазване на горите на тяхна територия, тъй като те са от изключителна важност за осигуряването на екологични и социални ползи за местните общности.

 

Участници: инж. Нели Дончева - експерт в практика „Гори“,WWFДобромир Добринов - експерт в практика „Гори“, WWFпроф. Цветан Златанов - ръководител на екипа, осъществил проучванията; Борис Борисов - зам.-кмет на община Ботевград; Ева Нишева – еколог на община Ботевград.

 Това съдържание е обект на авторски права. Запитвания относно неговото използване : +359 02/92 62 252; marketing@bta.bg

Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg