Плащания СЕБРА

2018

Януари Февруари
Март Април
Май Юни Юли Август

 

Утвърден бюджет 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Одитен доклад за 2017 г.