Плащания СЕБРА

2018

Януари Февруари
Март Април
Май Юни Юли Август

 


 

 

 Септември Октомври Ноември Декември 

Утвърден бюджет 2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Одитен доклад за 2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Утвърден бюджет 12.2018 г.