Обява за конкурс за репортери за екип "Забава и знание" на редакция „Международна информация”

Редакция "Международна информация" на Българската телеграфна агенция (БТА) обявява конкурс за репортери за екип "Забава и знание".

Редакция "Международна информация" на Българската телеграфна агенция (БТА) обявява конкурс за репортери за екип "Забава и знание". Кандидатите трябва да владеят отлично английски и френски език, руският език е предимство. Желателно е да имат интерес към научнопопулярните теми, киното, поп културата.

Журналистическият опит е предимство.
        Първият етап на конкурса е по документи, следва писмен изпит по езиците (превод на български език) и събеседване.
        Документи - автобиография европейски образец, копия от дипломи за средно и висше образование с приложенията - се подават на имейл kadri@bta.bg или лично в отдел "Човешки ресурси" на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49.

Информацията е поместена на сайта на БТА, допълнителни подробности може да получите на телефони 9262316 и 9262303, отдел "Човешки ресурси".

Краен срок за подаване на документи - 5 октомври 2018 г.