Плащания СЕБРА

2017

Януари Февруари
Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

 

 


 

Утвърден бюджет 2017

Касов отчет на БТА към 31.03.2017 г.

Касов отчет на БТА към 30.06.2017 г. 

Годишен отчет на БТА към 31.12.2016 г.

Одитно становище - 2016 г.

Одитен доклад  - 2016 г.

Касов отчет -30.09.2017 г.

Утвърден бюджет 2017-1