Договори ВОТ 2019

 

ИЗБОРИ 2019

 

по смисъла на чл. 138а от Изборния кодекс

Наименование на  партия/коалиция или инициативен комитет

 

Посредник

 /да-не/

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Обща стойност

(в лева без ДДС)

 

ПП ГЕРБ

НЕ

Информационно обслужване

24.05.2019 г.

 

БТА

Емисия „ВОТ”

12 500

Коалиция „Коалиция за България“

 

НЕ

Информационно обслужване

24.05.2019 г.

 

БТА

Емисия „ВОТ”

6540

КП „ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ”

Медия Планинг Груп

Информационно обслужване

24.05.2019 г.

БТА

Емисия „ВОТ”

 

3000

ПП ГЕРБ - Видин Не Информационно отразяване 24.05.2019 г. БТА, емисия „ВОТ” 900


Договорите се публикуват в тридневен срок от тяхното подписване до обявяване резултатите от изборите.