Оригинални текстове

Абонаменти

 (важат една година от датата на абониране)


ТЕКСТОВЕ

За 52 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

             1040 лв.

За 40 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               975 лв.

За 30 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               897 лв.

За 20 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               650 лв.

За 10 публикации (всяка до 6000 знака/ 100 реда х 60 знака)

               365 лв.

 

СНИМКИ  

За 26 снимки    300 лв.
За 13 снимки  195 лв.
За 6 снимки  120 лв.
Публикуване на отделна снимка   85 лв.

 

Единични публикации

До 600 знака/10 реда х 60 знака
85 лв.
До 1800 знака/30 реда х 60 знака
125 лв.
До 3600 знака/60 реда х 60 знака 
155 лв.
За всеки следващи 900 знака/15 реда +13 лв.

Брандиране на текст с лога + 20 лв. за всяка публикация.

 

 

 

Цените са без включен ДДС