Съвместна пресконференция на Слави Трифонов и родителите на деца с увреждания от “Конфедерация за защита правата на децата”, които не бяха допуснати в Парламента.

  • 22.05.2018
  • София
  • 18:35 мин.

Слави Трифонов и родителите на деца с увреждания от “Конфедерация за защита правата на децата”