Кой и защо си играе с живота на децата в институциите? Неизказаните истини и овластяването на процеса по деинституционализация.

  • 07.06.2015
  • София
  • 58:58 мин.

Участници: Росица Букова - Фондация „Движение на българските майки“; Мария Маркова - бивш психолог в ЦНСТ гр. Велинград; Вера Иванова - Конфедерация за защита правата на децата; Рилка Иванова - директор на ДДЛРГ, гр. Стара Загора; Теодора Пиралкова - Национален алианс „Усмихни се с мен“; Цвета Антонова - бивш директор на дирекция „Държавна политика за детето“; Илияна Гешева - бивш логопед от ЦНСТ Велинград. Поканени са депутати и представители на държавни институции.