Нов поглед върху древната балканска история: Възможно ли е сближаване на позициите?

  • 01.11.2017
  • София
  • 1:07:49 мин.

Все повече специалисти от различни области – археология, история, етнология, антропология и т.н. достигат, независимо един от други, до един и същи извод, свързан с древната и по-нова история на Балканите. Този извод е свързан с дълбоката приемственост, която съществува по нашите земи още от времената на праисторията до днес. Тази приемственост се наблюдава както в областта на материалната култура, така и по отношение на социалното развитие, на генетиката, на антропологията.  Тези наблюдения доказват приемствеността на населението, обитавало балканските земи в древността и на неговата култура, с населението и културата на всички днешни балкански народи, като най-силно изразена е тази приемственост при днешните българи. Тази реалност все още не е добре изяснена и застъпена на официално ниво – по отношение на междусъседските отношения с балканските и европейските държави, по отношение на образованието в българските училища и университети, по отношение на икономическите, социалните и културни програми.   Участници: Андрей Киряков - археолог, Александър Мошев - историк, д-р Ирена Янчева - етнолог, доц. Любомир Цонев, Мартин  Константинов - докторант.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg