Представяне на проекта „Иновативни решения за ресурсна ефективност в Симолини 94 ООД“.

  • 10.07.2019
  • София
  • 23:35 мин.

Проектът е финансиран по ОП «Иновации и конкурентоспособност 2014-2019», процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

 

  • Основните цели на проекта са да подобряване на ресурсната ефективност на предприятието чрез внедряване на иновативни технологии (ДМА) с оглед намаляване на количеството генериран отпадък при производството на единица продукция, намаляване водопотреблението и използването на ОХВ в производството, както и разширяването на капацитета на производственото предприятие.
  • В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъде постигнато подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.
  • Общата стойност на проекта е 445 995лв., от които 265 367.03 лв. европейско и 46 829.47 лв. национално съфинансиране. Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg