Предпоставки за влошаване на лекарствоснабдяването по празниците и рисковете за 2018 годинаАкценти: Решението на НС на НЗОК от 19.12.2017 г. за отлагане плащането на дължимите суми към аптеките за първата половина на месец ноември 2017 година и последствията от това. Ще има ли риск от влошен достъп до лекарства за българските пациенти по празниците и какви са причините? Какъв ще бъде реалният дефицит в бюджета на НЗОК в перото за лекарства за амбулаторна помощ през следващата година? Р

  • 21.12.2017
  • София
  • 43:42 мин.

Акценти: Решението на НС на НЗОК от 19.12.2017 г. за отлагане плащането на дължимите суми към аптеките за първата половина на месец ноември 2017 година и последствията от това. Ще има ли риск от влошен достъп до лекарства за българските пациенти по празниците и какви са причините? Какъв ще бъде реалният дефицит в бюджета на НЗОК в перото за лекарства за амбулаторна помощ през следващата година? Развитие на преговорите между НЗОК и Българския фармацевтичен съюз за договора за 2018 г.   Участници: проф. Илко Гетов – председател на Българския фармацевтичен съюз; магистър-фармацевт Светослав Крумов – главен секретар на Българския фармацевтичен съюз; магистър-фармацевт Маргарита Грозданова – член на УС на Българския фармацевтичен съюз.