Пресконференция на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН - проект - финал

  • 20.12.2018
  • Плевен
  • 37:41 мин.

Медицинският университет в Плевен даде заключителна пресконференция за представяне резултатите по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“  в  Пресклуба на БТА в Плевен на 20 декември. Темата: Представяне на резултатите по Проект  BG05М2OP001–2.009-0031-C01по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участници: Проф. д-р Славчо Томов, Ректор на Медицински университет – Плевен и екипа по управление и изпълнение на проекта – проф. д-р Мария Средкова, ръководител; доц. д-р Галя Ставрева, координатор; доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научно изследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител и Ваня Панчева, юрист.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg