Кой изнася лекарствата на българския пациент?

  • 03.01.2018
  • София
  • 57:46 мин.

Месец след акцията на ГДБОП и арестуването на лица, занимаващи се с незаконен износ на лекарства, в аптеките продължават да липсват жизненоважни медикаменти. Една от причините е, че дейността „паралелен износ” може да се извършва и по законов ред, а законният паралелен пазар има своя дял в проблема с липсващите медикаменти.   Интересът на пациентите не е защитен оптимално заради пропуски в координацията между различните контролиращи институции. /Изводите са основани на информацията, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция Митници, НАП и НСИ./   Представяне на становище за подготвяните нормативни промени в сферата.   Участници: Ваня Добрева – председател на Асоциация „Хипофиза”, и Стойчо Кацаров – председател на Центъра за защита правата в здравеопазването.