Клиничната хомеопатия - медицински метод или измама?

  • 19.10.2017
  • София
  • 50:28 мин.

В последните дни в медиите и в социалните мрежи се разгоря полемика на тема „за“ или „против“ хомеопатията. Повод за полемиката стана становище на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC), в което се обобщава, че хомеопатията може да бъде опасна или поради забавяне на първия контакт с лекар, или поради недостатъчен контрол върху приготвянето на хомеопатични препарати. Това становище предизвика редица публикации и дискусии с крайни мнения - или заклеймяващи хомеопатичния метод, или свидетелстващи за позитивен лечебен опит. Къде е истината? Темата ще коментират: проф. Людмил Пейчев – декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в Пловдив; д-р Петко Загорчев – председател на Етичната комисия на Българския лекарски съюз и председател на УС на Българската медицинска хомеопатична организация; д-р Слави Филчев – началник на Отделението по педиатрия в VМБАЛ, София; д-р Райна Томова – управител на Европейската школа по клинична хомеопатия.