Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и неговият лобистки характер.

  • 07.01.2019
  • София
  • 28:07 мин.

  • Последствията, които ще настъпят, ако законът влезе в сила на 28.01.2019 г.
  • Безсрочни национални протестни действия под наслов „Жълтите жилетки“.

Ще бъде представен призив към Президента на Републиката, Министър-председателя, Омбудсмана на Републиката и народните представители в 44-то Народно събрание да предприемат своевременно необходимите действия за удължаване на срока на влизане в сила на закона по параграф 9 от Преходните и заключителни разпоредби, с оглед сезиране на Конституционния съд на страната, на първо място - за отмяната на този изцяло противоконституционен закон, а впоследствие за приемане на законова регулация, която да е в синхрон с европейските норми и интересите на българските потребители.

 

Участници: Симо Симов - говорител на сдружението, и Пламен Стоянов - член на Управителния съвет.Абонамент

Видеоемисията на БТА предлага авторски видео материали от страната, ексклузивни интервюта и коментари.

Всички материали в емисията са собственост на БТА, освен ако изрично е посочено друго, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

За абонамент и продажби: +359 02/92 62 320, 02/ 92 62 252; имейл: marketing@bta.bg