Внесеният законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

  • 17.02.2015
  • София
  • 53:33 мин.

Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е да съобрази правната уредба с обективното развитие на българското общество и неговата правораздавателна система, като се повишат изискванията за упражняване на адвокатска дейност, като се усъвършенстват правата и задълженията на адвокатите за по-ефективно участие в правораздавателната дейност и се укрепва независимостта и самоуправлението на българската адвокатура. Участници: Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет; Йордан Цветанов – зам.-председател на Висшия адвокатски съвет; Емил Ядков – председател на Адвокатска колегия – Благоевград.