Младежкото участие и проведената в София Европейска младежка конференция.

  • 26.04.2018
  • София
  • 16:00 мин.

Участници: Илина Мутафчиева – председател на НМФ, Мирослав Цеков - главен секретар на НМФ, Никол Първанова и Симона Димитрова - членове на Управителния съвет на НМФ, Александър Иванов - Фондация „Заслушай се”, и Кирил Славов – младежка организация към Съюза на глухите в България.