Ядрената "мъгла" в България

  • 05.12.2017
  • София
  • 1:05:17 мин.

Акценти: Изтеклият в Интернет доклад на БАН за Белене и манипулациите на БЕХ и МЕ. Скритите данни за радиоактивното замърсяване с Рутений 106. Ядреният сектор в България - проблеми и перспективи. В пресконференцията ще участват представители на организаторите и експерти.